Festiwale

Festiwale filmów amatorskich w Polsce:
Interaktywna mapa nawiązująca do miejsc odbywających się w Polsce festiwali filmów amatorskich. Alfabetycznie ułożony klucz do mapy podzielony jest na trzy części: OKFA, wiodący festiwal filmów amatorskich w formacie 16mm oraz w trybie objazdowego festiwalu ze zmieniającymi się miejscami; POL-8, czołowy festiwal filmów amatorskich w formacie 8mm, odbywający się w Polanicy Zdroju (1965 – 1985 i 1990 – 2011) oraz w Zamku Książ koło Wałbrzycha (1986 – 1989); inne amatorskie festiwale filmowe lub festiwale z udziałem amatorów

Legenda

OKFA – Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich (wiodący, objazdowy festiwal filmów amatorskich w formacie 16mm, 1953 do dzisiaj)

Bielsko-Biała – XV Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1967

Bydgoszcz – XXIV Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1977

Gdańsk – XI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1963

Katowice – I/II/VII/VIII/XXXII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1953, 1954, 1959, 1960, 1986

Kędzierzyn-Koźle – XXII/XXXIV Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1975, 1988

Kraków – IX/XXXII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1961, 1987

Łódź – XXXV Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1989

Lubań — XXIII/XXV Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1976, 1978

Lublin – XII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1964

Nowa Huta – XVII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1969

Puck – XXI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1974

Olsztyn – XX Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1973

Oświęcim – XIX Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1971

Opole – Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1965

Poznań – XXVI/XXVII/XXVIII/XXIX/XXX Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1979, 1980, 1981, 1983, 1984

Sopot – XVIII Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1970

Suwałki – XXXI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1985

Szczecin – XIV Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1966

Warszawa – III/IV/V/VI/X/XVI Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich OKFA 1955, 1956, 1957, 1958, 1962, 1968

„POL-8” – Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich 8mm (główny festiwal formatu 8mm)

Polanica Zdrój — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich 8mm „POL-8“ (1965 – 1985 i 1990 – 2011)

• Zamek Książ / Wałbrzych — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich 8mm „POL-8“ (1986 – 1989)

Dalsze festiwale filmów amatorskich albo festiwale tematyczne z udziałem amatorów

Białystok — Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Społecznie Zaangażowanych „Publicystyka” (od 1970 dalej)

Białystok — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich (od 1963 dalej)

Bielsko-Biała — Festiwal Amatorskich Filmów Animowanych „Fazy” (od 1975 dalej)

Bolków — Biennale Filmów Amatorskich „Dokument ’87”, 1987

Bydgoszcz — Festiwal Amatorskich Filmów Turystyczno-Krajoznawczych (1958 – 1962)

Bydgoszcz — Konkurs na Film o Ziemiach Zachodnich (od 1960 dalej)

Chorzów – Klubowy Festiwal Filmów Nieudanych (od 1984 dalej)

Chybie — Krajowy Festiwal Fabularnych Filmów Amatorskich „Fabuła“ (od 1972 dalej)

• Ciechocinek — Festiwal Amatorskich Filmów Krajów Socjalistycznych (od 1972 dalej)

Ciechowice-Dziedzice — Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej „KADR ‘76”, 1976

Cieszyn — Konkurs Filmów Amatorskich Obrony Cywilnej Ministerstwa Przemysłu Chemicznego (od 1966 dalej)

Dąbrowa Górnicza — Zagłębiowski Przegląd Filmów Amatorskich ZPFA (od 1968 dalej)

Dąbrowa Górnicza — Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej (od 1963 dalej)

Elbląg — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Pracowników Służby Zdrowia (1965 – 1978)

Gdańsk — Bałtyckie Sympozjum Filmu Nieprofesjonalnego (1981 – 1984)

Gdynia — Przegląd Filmów Amatorskich Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1969

Gliwice — Festiwal Amatorskich Filmów Jednominutowych (1972-1977)

Inowrocław — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich OFFA (1963 – 1964)

Jawor — Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej Metalowców (od 1970 dalej)

Jawor — Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej OPATF „Asocjacje Filmowe” (od 1981 dalej)

Katowice — Międzynarodowy Festiwal Filmowy Amatorskich Klubów Filmowych (od 1959 dalej) z udziałem Anglii, Argentyny, Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, NRD, RFN, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch, ZSRR

Katowice — Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich o Tematyce Młodzieżowej „Jesteśmy pokoleniem wielkiej szansy”, 1974

Katowice — Branżowy Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej „Człowiek – Praca – Wypoczynek” Związku Zawodowego Hutników, 1975

Katowice – Chorzów – Ciechowice-Dziedzice — Konfrontacje Filmu Amatorskiego/ „Górniczy Oskar” (1980 – 1985)

Katowice – Chorzów — Spotkania Filmu Amatorskiego – Przegląd Amatorskich Filmów o Sztuce (1983 – 1985), na przemian w jednym z obu miast

Kędzierzyn-Koźle — Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich Związku Zawodowego Chemików (1976-1977)

Kędzierzyn-Koźle — Konkurs Zakładowych Kronik Filmowych Ministerstwa Przemysłu Chemicznego (od 1969 dalej)

Kędzierzyn-Koźle — Ogólnopolski Konkurs Amatorskich Kronik Filmowych „Kroniki ’77” (od 1977 dalej)

Konin — Konfrontacje Filmu Nieprofesjonalnego „Konin ’78”, 1978

Kraków — Festiwal Filmów Wąskotaśmowych von SKF „Rotunda”, 1958

Kraków — Konfrontacje Filmowe „Dokument w kinie amatorskim” (1977 – 1978)

Kraków — Konkurs na scenariusz filmu amatorskiego AKFu „Nowa Huta“ (koniec lat 1970 i lata 1980)

Łódź — Przegląd Filmów Niekomercyjnych, 1985

Olsztyn – Giżycko — Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Turystyczno-Krajoznawczych (1967 – 1979)

Olsztyn – Mrągowo — Przegląd Filmów Nieprofesjonalnych (1984 – 1988, pod różnymi tytułami)
na temat Ziem Północnych, 1984
na temat Ziem Zachodnich i Północnych, 1985
na temat Ziem Odzyskanych pod tytułem „Ziemia i Ludzie”, 1986 – 1988

Opoczno — Festiwal Filmów Folklorystycznych, 1974

Oświęcim — Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać Człowieka“ (od 1985 do dzisiaj)

Piła — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich o Ziemiach Zachodnich i Północnych, 1967

Płock — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich, 1969

Poznań — Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów Fantastycznych, 1985

Poznań — Otwarty Konkurs Amatorskiej Twórczości Filmowej „Młoda Polska”, 1982

Sosnowiec — Turniej Filmowy o Laur im. Andrzeja Munka (1982 – 1984)

Sosnowiec — Ogólnopolski Festiwal Filmów Jednominutowych „Mini-Max” (od 1983 dalej)

Świdnica — Ogólnokrajowy Przegląd Filmów Amatorskich o Zabytkach (od 1970 dalej)

Świętochowice — Ogólnohutniczy Przegląd i Konkurs Filmów Amatorskich „FILMHUT”, 1969

Szczecin – Świnoujście — Ogólnopolski Festiwal Krótkometrażowych Filmów Morskich (od 1966 dalej)

Szczecin — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich o Ziemiach Zachodnich i Północnych, 1963

Toruń — Ogólnopolski Festiwal Etiud Filmowych, 1963

• Toruń — Międzynarodowy Konkurs Filmów Nieprofesjonalnych „Ochrona Zabytków i Środowiska Człowieka“, 1978

Warszawa — Przegląd Twórczości Amatorskich Klubów Filmowych PTAKF (1973 – 1981)

Warszawa — Amatorski Festiwal Filmowy „Dozwolone do 21” (od 1983 do dzisiaj)

Warszawa — Przegląd Filmów Amatorskich FAKF (od 1982 dalej)

Wrocław — Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich i Szkolnych OFFA (od 1961 dalej)

Wrocław — Przegląd Filmu Niekomercyjnego „Film poza kinem“ (od 1983 dalej) z udziałem filmów studenckich DFFB (Deutsche Film- und Fernsehakademie/ Niemiecka Akademia Filmowa i Telewizyjna) z Berlina Zachodniego / RFN jak i filmów z Kanady i Austrii