Czasopisma fachowe

Archiwum | Czasopisma fachowe

Amatorski ruch filmowy w Polsce dysponował kilkoma platformami wydawniczymi. Miesięcznik „Kinotechnik” (1948-1981), wydawany przez Wiktora Ostrowskiego dla państwowego dystrybutora filmowego „Film Polski”, zajmował się zagadnieniami sprzętu filmowego i kinowego w przeglądzie technicznym dla operatorów kin. Od 1955 roku „Kinotechnik” publikował regularnie artykuły o amatorskim ruchu filmowym i AKFach, od czerwca 1956 roku we własnej rubryce „Film amatorski”. Po zlikwidowaniu rubryki w czerwcu 1963 dyskusje na tematy amatorskie były jeszcze kontynuowane w poszczególnych tekstach do marca 1965. Krąg autorów przeniósł się później do miesięcznika „Fotografia” (1953-1974). To renomowane czasopismo śledziło produkcję fotografii artystycznej w kraju i za granicą. Jego redaktorzy, awangardowy fotografik Zbigniew Dłubak i historyk sztuki Urszula Czartoryska, przyczynili się do tego, że pismo nie tylko pomagało kształtować i komentowało rozwój fotografii w Polsce, ale też że miesięcznik ten uznawany był za wiodące medium w całej Europie Wschodniej. Sekcja „Film amatorski” znalazła się w dodatku magazynu „Fotoamator”, w którym całe spektrum amatorskiej produkcji filmowej od technologii poprzez kluby, festiwale, stowarzyszenia, powiązania międzynarodowe aż do praktyk kulturowych amatorów filmowych omawiane było na 7-9 stronach. Niektóre kluby wydawały przejściowo własne pisma, jak np. katowicki AKF „Śląsk” periodyk „Film amatorski”. Popularne czasopisma filmowe, takie jak „Film” (1946-2013) i „Ekran” (1957-1992), czy czasopismo specjalistyczne „Kino” (1966 do chwili obecnej) stale donosiły na ten temat.

Wkładka „Film Amatorski” w czasopiśmie „Kinotechnik”

Miesięcznik „Fotografia” z dodatkiem „Fotoamator”, w którym pojawia sią rubryka „Film amatorski”

Periodyk „Film amatorski” wydawany tymczasowo przez AKF „Śląsk”

Magazyn ilustrowany „FILM”