Konferencje

Z projektu | Udział w konferencjach


2022 [data nie jest jeszcze znana]:
Wydarzenie w Kollegu
Konfiguracje filmu (Konfigurationen des Films)
Wykład na temat „Wizualizacje niewidocznego” w ramach Kollegu, Uniwersytet Goethego / Frankfurt nad Menem

Dalsze informacje na temat kollegu: tutaj


Maj 2022 r:
Udział w konferencji
Szkoły filmowe w XX wieku: obiegi artystyczne, poczucie polityczniej wspólnoty i sieci profesjonalne (II)
Trójstronne konferencje naukowe Niemiecka Fundacja Badawcza (DFG), Fondation Maison de Science de l’Homme (FMSH) i Villa Vigoni od 10.05. do 13.05.2022, Villa Vigoni / Włochy

Wykład: Amatorskie Kluby Filmowe w PRL – nieformalna edukacja filmowa, transnarodowe powiązania i underground kultury filmowej

Zobacz również prezentację Power Point na temat wykładu, dalsze informacje o konferencji oraz program konferencji


Grudzień 2020 r.:
Prywatne spojrzenia na dyktaturę i demokrację: wąskotaśmowe filmy i fotografie w XX wieku
Konferencja online w Centrum Historii Współczesnej im. Leibniza w Poczdamie (ZZF), Poczdam 10-11.12.2020

Od 10 do 11 grudnia 2020 r. dr. Margarete Wach wzięła udział w konferencji „Prywatne spojrzenia na dyktaturę i demokrację: wąskotaśmowe filmy i fotografie w XX wieku” w ZZF Poczdam. Drugiego dnia wygłosiła wykład pt. „Polskie filmy amatorskie w socjalizmie”.

Zobacz prezentację Power Point i tekst wykładu (w języku niemieckim) oraz dokumentację konferencji z ZFF Poczdam.

Więcej informacji na temat konferencji oraz szczegółowy program można znaleźć tutaj.